Tillsammans stärker vi norra Sverige

Spana mot norr! Det lönar sig.

Vi är sex städer som vill förnya och fördjupa synen på norra Sverige. Aldrig förr har våra frågor varit så aktuella som just nu. Allt mer kapital och allt fler storslagna industrisatsningar etablerar sig i norra Sverige, med stora möjligheter och utmaningar för vår gemensamma region. Med en stark befolkningstillväxt, en stadigt växande IT-näring, flera universitet med forskning i framkant och ett rikt kulturliv bidrar vi i hög grad till Sveriges tillväxt.

Men det vet väl redan alla, tänker kanske du? Tyvärr inte. Många fördomar om norra Sverige lever kvar och det vill vi ändra på. Det gör vi genom att sprida kunskap om den innovationskraft, lönsamhet och tillväxt som finns här i norr.

Men hallå,
varför behövs
N6-initiativet?

Vi förklarar

Vad vet du
(och tror dig veta)
om norra Sverige?

Till faktakollen

Aktuellt

Här kan du läsa om N6-initiativets aktiviteter och många av de andra spännande forsknings-, it- och innovationsprojekt som pågår i våra norrländska städer.
N6 i Almedalen
2023-07-05

Välbesökt seminarium i Almedalen