Allt pekar uppåt – mot norr

Här är det dessutom bäst att leva säger de, något vi i och för sig redan vet om. Med växande IT-näring, flera universitet och rikt kulturliv blir vi hela tiden fler. Bakom N6-initiativet står sex norrländska städer som vill förnya och fördjupa synen på Norrland. Det gör vi genom att sprida kunskap och visa på den innovationskraft, lönsamhet och tillväxt som finns i norra Sverige.

Våra aktiviteter

N6-initiativets aktiviteter under 2018 utgår från tre övergripande aktivitetsområden: Norra Sveriges tillgångar, det hållbara urbana norra Sverige och det attraktiva norra Sverige.