En förnyad bild av Norrland

Spana mot norr! Det lönar sig.

Vi är sex norrländska städer som vill förnya och fördjupa synen på Norrland. Med stark befolkningstillväxt, en stadigt växande IT-näring, flera universitet med forskning i framkant och ett rikt kulturliv bidrar vi i hög grad till Sveriges tillväxt. Men det vet väl alla, tänker kanske du? Tyvärr inte. Många fördomar om Norrland lever kvar och det vill vi ändra på. Det gör vi genom att sprida kunskap om den innovationskraft, lönsamhet och tillväxt som finns här i norr.

Men hallå,
varför behövs
N6-initiativet?

Vi förklarar

Vad vet du
(och tror dig veta)
om Norrland?

Till faktakollen

Aktuellt

Här kan du läsa om N6-initiativets aktiviteter och många av de andra spännande forsknings-, it- och innovationsprojekt som pågår i våra norrländska städer.