Bilden av Norra Sverige – rapport från Gullers

Här kan du läsa den rapport som Gullers gjort på uppdrag av N6-initiativet; ”Bilden av norra Sverige”. Rapportens syfte var att klarlägga hur privatpersoner och beslutsfattare ser på Norrland och dess möjligheter. Den kvantitativa delen baseras på en enkätundersökning med sammanlagt 2000 respondenter. Den kvalitativa delen är baserad på 15 intervjuer med beslutsfattare.

Gullers rapport ”Bilden av Sverige”