Kontakt

Kontakta oss gärna för att diskutera bilden av norra Sverige och hur vi kan
förändra och fördjupa den tillsammans.

Projektledare

Carl Wangel, Marknadschef, Luleå Business Region

carl.wangel@luleabusiness.se

Under 2023 är följande personer N6-initiativets företrädare:

Politiker

Carina Sammeli (S) Luleå, Kommunstyrelsens ordförande
Anders Josefsson (M) Luleå, Oppositionsråd
Hans Lindberg (S) Umeå, Kommunstyrelsens ordförande
Anders Ågren (M) Umeå, Oppositionsråd
Anna-Britta Åkerlind (C) Örnsköldsvik, Kommunstyrelsens ordförande
Carolina Sondell (S) Örnsköldsvik, Oppositionsråd
Bodil Hansson (S) Sundsvall, Kommunstyrelsens ordförande
Alicja Kapica (M) Sundsvall, Oppositionsråd
Niklas Daoson (S) Östersund, Kommunstyrelsens ordförande
Pär Jönsson (M) Östersund, Oppositionsråd

 

Tjänstepersoner

Anne-Lie Granljung Luleå, Samhällsutvecklingschef
Johanna Karlsson Luleå, Näringslivsstrateg
Susanne Thurén Umeå, Utvecklingsstrateg
Philip Näslund Umeå, Utvecklingsstrateg
Peter Selemark Örnsköldsvik, Tillväxtchef
Joakim Byström Örnsköldsvik, Samhällsplanerare
Linda Johansson Bäck Sundsvall, Hållbar tillväxtchef
Tina Stjernberg Sundsvall, Utvecklingsstrateg
Hannele Lanner Östersund, Utvecklingsstrateg
Carina Otterfalk Östersund, Näringslivsutvecklare