Kontakt

Kontakta oss gärna för att diskutera bilden av norra Sverige och hur vi kan
förändra och fördjupa den tillsammans.

Under 2024 är följande personer N6-initiativets företrädare:

Politiker

Carina Sammeli (S) Luleå, Kommunstyrelsens ordförande
Anders Josefsson (M) Luleå, Oppositionsråd
Hans Lindberg (S) Umeå, Kommunstyrelsens ordförande
Anders Ågren (M) Umeå, Oppositionsråd
Anna-Britta Åkerlind (C) Örnsköldsvik, Kommunstyrelsens ordförande
Carolina Sondell (S) Örnsköldsvik, Oppositionsråd
Niklas Säwén (S) Sundsvall, Kommunstyrelsens ordförande
Alicja Kapica (M) Sundsvall, Oppositionsråd
Niklas Daoson (S) Östersund, Kommunstyrelsens ordförande
Pär Fredriksson (M) Östersund, Oppositionsråd

 

Tjänstepersoner

Frida Berglund, Luleå, tf Samhällsomvandlingschef
Susanne Thurén, Umeå, Utvecklingsstrateg
Aline Kärrbäck, Örnsköldsvik Utvecklingsstrateg
Maria Wallner, Sundsvall, Samordnare Sundsvallsregionen
Carina Otterfalk, Östersund, Näringslivsutvecklare