Kontakt

Kontakta oss gärna för att diskutera bilden av Norrland och hur vi kan
förändra och fördjupa den tillsammans.

Projektledare

Carl Wangel, Marknadschef, Luleå Business Region

carl.wangel@luleabusiness.se

 

 

 

 

Under 2021 är följande personer N6-initiativets företrädare:

Politiker

Fredrik Hansson (S), Luleå, (kommunstyrelsens vice ordförande)
Anders Josefsson (M), Luleå, (Oppositionsråd)
Lorents Burman (S), Skellefteå, (Kommunstyrelsens ordförande)/Maria Marklund (S, Kommunalråd)
Andreas Löwenhöök (M), Skellefteå, (Oppositionsråd)
Hans Lindberg (S), Umeå, (Kommunstyrelsens ordförande)
Anders Ågren (M), Umeå, (Oppositionsråd)
Per Nylén (S), Örnsköldsvik, (Kommunstyrelsens ordförande)
Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik, (Oppositionsråd)
Bodil Hansson (S), Sundsvall, (Kommunstyrelsens ordförande)
Alicja Kapica (M), Sundsvall, (Oppositionsråd)
Bosse Svensson (C), Östersund, (Kommunstyrelsens ordförande)
Niklas Daoson (S), Östersund, (Oppositionsråd)

Tjänstepersoner

Simon Markusson, Skellefteå
Tina Stjernberg, Utvecklingsstrateg Sundsvall
Anna Olofsson, Marknadschef Umeå
Susanne Thurén, Internationell strateg Umeå
Johan Eklund, Utvecklingsstrateg Örnsköldsvik
Carina Otterfalk, Näringslivsutvecklare Östersund
Sylvia Nord, kommunikationsstrateg, Östersund
Carl Wangel, Marknadschef, Luleå Business Region (projektledare)