Kontakt

Hör gärna av dig till oss!

Projektledare
Susanne Thurén, Umeå
susanne.thuren@umea.se

Biträdande projektledare
Tina Stjernberg, Sundsvall
tina.stjernberg@sundsvall.se

Under 2019 är följande personer N6-initiativets företrädare:

Politiker

 • Niklas Nordström (S), Luleå, (Kommunstyrelsens ordförande)
 • Anders Josefsson (M), Luleå, (Oppositionsråd)
 • Lorents Burman (S), Skellefteå, (Kommunstyrelsens ordförande)/Maria Marklund (S, Kommunalråd)
 • Andreas Löwenhöök (M), Skellefteå, (Oppositionsråd)
 • Hans Lindberg (S), Umeå, (Kommunstyrelsens ordförande)
 • Anders Ågren (M), Umeå, (Oppositionsråd)
 • Per Nylén (S), Örnsköldsvik, (Kommunstyrelsens ordförande)
 • Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik, (Oppositionsråd)
 • Peder Björk (S), Sundsvall, (Kommunstyrelsens ordförande)
 • Alicja Kapica (M), Sundsvall, (Oppositionsråd)
 • Bosse Svensson (C), Östersund, (Kommunstyrelsens ordförande)
 • Ann-Sofie Andersson (S), Östersund, (Oppositionsråd)

Tjänstepersoner

 • Emma Aludden, Strategiskt stöd Luleå
 • Gabriella Hahr Werkmäster, Kommunikationschef Skellefteå
 • Tina Stjernberg, Utvecklingsstrateg Sundsvall (bitr. projektledare)
 • Anna Olofsson, Marknadschef Umeå
 • Susanne Thurén, Internationell strateg Umeå (Projektledare)
 • Johan Eklund, Utvecklingsstrateg Örnsköldsvik
 • Clas Engström, Utvecklingsstrateg Örnsköldsvik
 • Carina Otterfalk, Näringslivsutvecklare Östersund