Om N6 och våra aktiviteter

N6-initiativet är ett långsiktigt strategiskt initiativ med övergripande mål att stärka norra Sverige. Bakom N6-initiativet står fem av våra största norrländska städer. Städer med stark tillväxt, innovationskraft och kreativitet. Tillsammans vill vi förändra bilden av norra Sverige.

N6-initiativet vill fördjupa och förnya kunskapen om norra Sverige. Vi vill synliggöra det moderna och kreativa norra Sverige. Vi vill visa upp våra attraktiva städer, dynamiska fastighetsmarknader, kompetenta arbetskraft och innovativa tjänstenäringar.

Vi arbetar genom att sprida fakta om norra Sverige, initiera och förankra nya forskningsprojekt som stärker norra Sverige, skriva debattartiklar samt delta vid riksdagsseminarier och nätverksträffar inom näringslivet.

N6-initiativet är en nätverksorganisation som leds av kommunernas politiska ledningar med en grupp tjänstepersoner som utförare.

En ny ekonomisk geografi!

N6-initiativet, som syftar till att påverka nationella beslutsfattare i frågor som rör norra Sverige, befinner sig idag på en ny spelplan där gröna tillväxt- och återhämtningsambitioner från politik och näringsliv skapat en ny ekonomisk geografi. Då norra Sverige alltid haft en stor industriell och innovativ bas är detta inget nytt, men magnituden och tidshorisonterna för satsningarna kan enklast beskrivas som ett paradigmskifte.

Våra städer och tillhörande omland kommer under lång tid utgöra epicentrum för en fantastisk utveckling. Och för att lyckas säkerställa en långsiktig tillväxt krävs insatser från fler än kapitalstarka och innovativa industriaktörer.

Kommunerna bakom N6-initiativet från norr till söder

Luleå

Luleå är Norrbottens största stad med cirka 78 000 Luleåbor. Vårt näringsliv sticker ut som ett av de bästa i Norrland enligt Svenskt Näringslivs ranking. I Luleå förenas storstadens utbud med småstadens närhet. Vi är en hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider. Vi har Luleå tekniska universitet, som med forskning i världsklass är en stark motor för både Luleå och hela regionen.

www.lulea.se

Umeå

Umeå är en ung och snabbt växande universitetsstad i en växande region. Vi har under de senaste femtio åren haft en uthållig tillväxt och vi växer hållbart mot 200 000 invånare år 2050. Här skapas årligen omkring 1000 nya jobb.

Umeå präglas av tillit och en inkluderande kultur. Engagemanget för miljö- och jämställdhetsfrågor är stort och viljan att tillsammans utmana det rådande till förmån för det som är bättre genomsyrar kultur, näringsliv, akademi, föreningsliv och det offentliga.

www.umea.se

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik ligger i världsarvet Höga Kusten. Tillsammans erbjuder vi ett brett utbud av boendemöjligheter, kultur, upplevelser, nöjen och inte minst alla intressanta företag. I Örnsköldsvik finns framtidstro, företagsamhet och handlingskraft. Näringslivet har världsledande industrikoncerner och kunniga underleverantörer, spännande it-, besöksnärings- och konsultbolag. Örnsköldsviks stad ligger i attraktivt läge nära den storslagna naturen och skärgården som Höga Kusten erbjuder.

inspiration.ornskoldsvik.se

jobbaochlev.se

Östersund

Östersund är en växande och nyfiken stad med inklu­derande puls och spännande visioner. Med en öppenhet där traditioner krokar arm med mångfald och utveckling. Arbetsmarknaden är stark och rymmer goda karriärmöjligheter. Näringslivet är mångfasetterat. Mittuniversitetet bidrar med ett myllrande campus, internationell innovation och forskning. Arbetet är viktigast. Men fritiden ännu viktigare. Livsstilen är aktiv och både kultur och natur lockar.

www.ostersund.se

Sundsvall

I Sundsvall har vi nära till allt och allt finns. Vi är stolta över vår historia, Stenstan och läget mellan bergen och havet. Här får allt plats: Näringsliv och familjeliv. Storstad och landsbygd. Nytänkande och tradition. Puls och lugn. Här gör vi allt vi kan för att det ska vara möjligt att leva ett rikt och hållbart liv både nu och i framtiden. Vi kallas för ”det digitala hjärtat i Välfärdssverige” men fortsätter envist att utbilda, utmana och utveckla för att skapa ett samhälle som håller längre.

www.sundsvall.se