Bisnoderapporten: Näringslivsanalys för norra Sverige

I den här presentationen har Bisnode, på uppdrag av N6-initiativet, sammanställt hur norra Sveriges näringsliv ser ut och utvecklas. I presentationen finns även en jämförelse med övriga Sverige.

Bisnode – norra Sveriges näringsliv 2012-2017