Därför har norra Sverige Europas bästa livsvillkor

Att det finns ett stort intresse och behov av att förstå varför norra Sverige har Europas bästa livsvillkor märktes tydligt. Det var inte svårt att fylla stolarna när representanter för N6-initiativet tillsammans med Swedbank bjöd in till diskussion i Almedalen.

De drygt 100 paren ögon som uppmärksamt följer Albert Edmans genomgång av hur norra Sverige presterar i EU-kommissionens mätning av socialt välstånd verkar inte störa honom nämnvärt. Som utvecklingsstrateg i Umeå kommun har han lång erfarenhet av att proaktivt förbättra förutsättningarna för välmående bland invånarna.

Övre Norrland rankas som nr 1 i 2017 års EU Social Progress Index. Hälsa och välbefinnande, tolerans och inkludering, miljökvalitet, tillgång till avancerad utbildning samt vatten och sanitet, är områden som är särskilt utmärkande.

”Det här betyder att vi utifrån ekonomiska förutsättningar överpresterar kraftigt i sociala frågor. Och det är tack vare den handlingskraft som finns i regionen” säger Magnus Ydmark vid Sundsvall kommun som själv inspireras av den dynamiken i regionen.

”Inte överraskande att vi är nummer ett”

Självklart nämns den planerade megaetableringen av Northvolt och regionens förmåga att gång på gång attrahera storskaliga idrottsevenemang som goda exempel. Det ger ringar på vattnet, menar Magnus Lindgren, etableringschef i Östersunds kommun. Samtidigt är förstaplaceringen i EU-rankingen inte särskilt förvånande enligt Therese Kreisel, planarkitekt i Skellefteå kommun; ”Vi satsar särskilt på den sociala dimensionen i stadsplanering, att det ska vara uppriktigt härligt att verka, leva och bo här”. Hon får medhåll från Malin Lagervall, planeringschef i Umeå kommun som även understryker hur viktigt det är att hålla fast vid de långsiktiga målen. Det ger resultat över tid.

Efter en engagerad ordväxling om hur vi ökar förädlingsvärdena i regionen – det vill säga skapar mer kvalificerade jobb och strategiskt viktiga funktioner för Sveriges näringsliv styrs samtalet mot förbättrad regional samverkan.

”Jag är enormt imponerad av arbetet i N6-kommunerna. Här finns fantastiska förutsättningar att koppla samman de urbana värdena med andra socialt viktiga aspekter” säger Elin Olsson som representerar Finansdepartementet. Anna-Britta Åkerlind, kommunalråd i Örnsköldsviks kommun påminner sedan åhörarna att 75 procent av Norrlands befolkning bor i städer eller är stadsnära. ”De investeringar som görs är självklart utifrån våra platsspecifika förutsättningar, men handlar om att lösa samma frågeställningar som övriga landet – och för att lyckas med det behöver även staten växla upp.” menar Åkerlind.

När den starka akademins betydelse kommer på tal nickar såväl publik som övriga paneldeltagare. Pro-rektor Cathrine Norberg vid LTU förklarar hur tillgång till konkurrenskraftig utbildning bidrar till att stimulera regionen. Här finns det fortfarande förbättringspotential i att utveckla samarbetet med näringsliv och det offentliga, vilket i grunden är positivt. ”Då finns det utrymme att bli ännu bättre och ytterligare stärka det sociala välståndet i norra Sverige”.

Elizabet Jönsson, Swedbank, håller med och berättar att banken successivt flyttar kvalificerade tjänster till företagets innovationshubb i Umeå. Den kompetens och det innovationstänk som präglar regionen är starka faktorer till varför Swedbank avser växa i norr.

Medverkande i panelsamtalet var:

  • Albert Edman, utvecklingsstrateg, Umeå kommun
  • Magnus Ydmark, samhällsbyggnadsdirektör, Sundsvall kommun
  • Therese Kreisel, planarkitekt, Skellefteå kommun
  • Malin Lagervall, planeringschef Umeå kommun
  • Magnus Lindgren, etableringschef Östersunds kommun
  • Elin Olsson, statssekreterare, Finansdepartementet (mp)
  • Cathrine Norberg, pro-rektor, Luleå Tekniska Universitet
  • Anna-Britta Åkerlind, kommunalråd, Örnsköldsviks kommun (c)
  • Elizabet Jönsson, chef försäljning och service, Swedbank