Har du faktakoll på norra Sverige?

Bilden av norra Sverige domineras ofta av naturresurser, naturturism och glesbygd. Det är en bild som har sina rötter i 1900-talets första hälft. Mer det har hänt en del sedan dess…

En komplett bild av norra Sverige innehåller även människors innovationskraft, växande attraktiva städer med en omkringliggande välmående landsbygd, dynamiska fastighetsmarknader, kreativitet och kompetens. Den innehåller människor, möten och humankapital – i ständig förändring.

Norra Sveriges städer växer

+10%
Befolkningstillväxt

I norra Sverige lever 4 av 5 personer i anslutning till en av de 6 städerna; Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund. De senaste decenniet har befolkningen i stadsmiljöerna vuxit med 10%.

Källa: SCB Befolkningstatistik 2018

Norra Sverige driver utveckling

+40%
Lönsamhet

Norra Sverige har ett starkt och växande näringsliv. Den senaste femårsperioden har antalet företag vuxit med 20% och lönsamheten har ökat med 40%.

Källa: Bisnode Näringslivsstudie 2019

Norra Sveriges branschbalans

39%
37%
24%
Arbetsplatsernas fördelning per sektor

Norra Sverige har en väl diversifierad arbetsmarknad vilket ger bra motståndskraft mot konjunktursvängningar.

37% är verksamma inom service och tjänster, 24% inom produktion samt 39% inom offentlig verksamhet.

Källa: SCB RAMS (siffra från 2017)

Norra Sverige = det nya Sverige!

nr 1
Livsmiljö

Norra Sverige erbjuder den bästa livsmiljön i Europa. Regionen är nr 1 av 270 regioner i EU med speciellt utmärkande kvaliteter i form av tillgång till avancerad utbildning, god hälsa, tolerans i samhället och bra miljö.

Källa: EU social progress index