Så ska kampen mot antibiotikaresistensen vinnas

Klimatet för life science, medicinteknik och digital hälsa i Umeå har aldrig varit bättre. De kan bland annat skryta med att flera bolag i regionen har tagit fram unika lösningar och innovationer på livsviktiga problem. – Att jobba med life science i dag handlar om att svara på väldigt svåra frågor som kräver samarbete – och det gör vi i Umeå, säger Fredrik Almqvist, forskare och vd på Quretech Bio.

Biotech Umeå är en branschsatsning inom Uminova Innovation som bidrar till att regionens life science-bransch kan växa sig ännu starkare som ett kluster för tillväxt. Umeå har redan ett speciellt klimat med en tradition av att arbeta över vetenskaps- och organisationsgränser samt en närhet till både sjukhus och universitet.
– Projektet Biotech Umeå startades 2003 och idag finns cirka 90 bolag i klustret. Det går bra för Umeå och vi ser bland annat ett ökat behov inom vården där en korsning mellan IT och medicinteknik blir allt mer eftertraktat, säger Kurt Strömgren, affärsutvecklare och projektledare för Biotech Umeå och betonar att trots att han är positiv finns det även utmaningar i branschen.

”Drivs av möjligheterna att förbättra mångas liv”

Det handlar bland annat om hur man ska ta betalt för nya digitala lösningar – och hur bolagen kan utveckla nya affärsmodeller. Kurt Strömgren förklarar att Umeås framgångsfaktor bland annat beror på forskning i världsklass inom flera områden, korta beslutsvägar och väl fungerande samarbeten.
– Det som driver oss är möjligheterna att förbättra livet för många människor och utveckla företagandet. Vi har satsat på att öka samarbetet med investerare och det har bland annat gjorts genom Biotech Umeå Investment Day i Stockholm varje år. Ett mycket uppskattat event där företag från regionen och investerare träffas, säger han.

Affärsidén: Avväpna bakterier

Quretech Bio grundades för åtta år sedan och det går bra för bolaget som väcker uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Deras affärsidé går ut på att utveckla läkemedel som dels avväpnar bakterier i stället för att döda dem vid en infektion och dels kan potentiera befintliga antibiotika.
– Bakterier som tål antibiotika är ett växande problem och får till följd att mediciner blir verkningslösa. Umeå är en klockren stad att forska och verka i. Just nu driver vi tre huvudprojekt som syftar till att behandla tuberkulos, klamydia och infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier, säger Fredrik Almqvist, forskare och vd.