Så ska de skapa ett fossilfritt samhälle

Längs Norrlandskusten finns en unik kompetens inom skoglig bioraffinaderi. I Örnsköldsvik finns till exempel en stabil industri – och ett innovativt forskningsklimat. – Det viktigaste är samverkan – och att arbeta tillsammans mot samma mål, säger Magnus Hallberg, vd på RISE Processum.

Läs mer här: https://www.svd.se/sa-ska-de-skapa-ett-fossilfritt-samhalle