Fiskar växer på träd i Norrland

Snart kan träprotein ersätta fisk -och sojamjöl som fiskfoder vilket leder till mindre utfiskning av haven och skövling av regnskog. Framgångsrik forskning från Rise Processum i Örnsköldsvik skapar nya möjligheter.