Våra aktiviteter

N6-initiativets aktiviteter under 2018 utgår från tre övergripande aktivitetsområden.
  1. Norra Sveriges tillgångar. Fördjupa och förnya kunskapen om den historiska transformationen av norra Sverige från en naturkapitaldominerad till en humankapitalrik region.
  2. Det hållbara urbana norra Sverige. Stärka och synliggöra det urbana norra Sverige som en viktig framtida tillgång för en hållbar utveckling i regionen, dess olika städer och landsbygder.
  3. Det attraktiva norra Sverige. Stärka och synliggöra efterfrågan och utbud av kompetens, arbetsmöjligheter, företagande, fastighetsmarknader, kultur, idrott, friluftsliv och boendemiljöer.

Målgruppen är beslutsfattare och allmänhet i norra Sverige, övriga Sverige och internationellt.