Om N6

N6-initiativet samlar de sex största städerna i norra Sverige.

N6-initiativet vill stärka och synliggöra det moderna och kreativa norra Sverige med attraktiva städer, dynamiska fastighetsmarknader, kompetent arbetskraft och innovativa tjänstenäringar.

N6-initiativet är en nätverksorganisation som leds av kommunernas politiska ledningar med en grupp tjänstepersoner som utförare.

Under 2019 är följande personer N6-initiativets företrädare:

Politiker:

 • Niklas Nordström (S), Luleå, (Kommunstyrelsens ordförande)
 • Anders Josefsson (M), Luleå, (Oppositionsråd)
 • Lorents Burman (S), Skellefteå, (Kommunstyrelsens ordförande)/Maria Marklund (S, Kommunalråd)
 • Andreas Löwenhöök (M), Skellefteå, (Oppositionsråd)
 • Hans Lindberg (S), Umeå, (Kommunstyrelsens ordförande)
 • Anders Ågren (M), Umeå, (Oppositionsråd)
 • Per Nylén (S), Örnsköldsvik, (Kommunstyrelsens ordförande)
 • Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik, (Oppositionsråd)
 • Peder Björk (S), Sundsvall, (Kommunstyrelsens ordförande)
 • Alicja Kapica (M), Sundsvall, (Oppositionsråd)
 • Bosse Svensson (C), Östersund, (Kommunstyrelsens ordförande)
 • Ann-Sofie Andersson (S), Östersund, (Oppositionsråd)

Tjänstepersoner:

 • Emma Aludden, Strategiskt stöd Luleå
 • Gabriella Hahr Werkmäster, Kommunikationschef Skellefteå
 • Tina Stjernberg, Utvecklingsstrateg Sundsvall (bitr. projektledare)
 • Anna Olofsson, Marknadschef Umeå
 • Susanne Thurén, Internationell strateg Umeå (Projektledare)
 • Johan Eklund, Utvecklingsstrateg Örnsköldsvik
 • Clas Engström, Utvecklingsstrateg Örnsköldsvik
 • Carina Otterfalk, Näringslivsutvecklare Östersund

Kommunerna bakom N6-initiativet från norr till söder

Luleå

Luleå med 77000 invånare har en blandning av industri, utbildning, forskning och kunskapsproduktion, offentliga och privata tjänster, handel och service.

www.lulea.se

Skellefteå

Skellefteå med 72000 invånare bygger på en stor privat sektor och en mix av framgångsrika internationella företag, högt tekniskt kunnande och spetsteknologier.

www.skelleftea.se

Umeå

Umeå med 125000 invånare var Europeisk Kulturhuvudstad 2014, har en dynamisk och internationellt näringsliv, två universitet samt en kreativ och innovativstart up-scen.

www.umea.se

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik med 56000 invånare är en företagstät kommun med fokus på företagsamhet, handlingskraft och nya utmaningar.

www.ornskoldsvik.se

Östersund

Östersund med 62 000 invånare, utsedd till en av UNESCOs Creative Cities, är den fjällnära staden som präglas av innovativa idéer, starkt entreprenörskap och internationella evenemang.

www.ostersund.se

Sundsvall

Sundsvall med 98000 invånare har ett starkt näringsliv och är med Mittuniversitetet en förebild när det gäller relationer mellan akademi och arbetsliv och samverkan med omvärlden.

www.sundsvall.se